Yatırım Kriterlerimiz

Yatırım yapmayı arzu ettiğimiz şirketleri inceleme sürecinde aşağıda belirttiğimiz kriterleri baz alarak değerlendirme yapmaktayız :

  • Büyüme potansiyeli güçlü ve geçmiş yıllarda güçlü büyüme emareleri gösteren
  • Sektör ortalaması üstünde karlılığa sahip ve söz konusu operasyonel karlılığı yıllara Sali muhafaza etmiş olan
  • Geleceğe yönelik tutarlı ve rasyonel iş planı ihtiva eden ve rantabl fizibilite sahibi
  • İhracata dönük iş modeli barındıran
  • Kurumsal yönetişim ve değişim yönetimi uygulamalarını benimseyen veya sözkonusu uygulamara yatkın